Raktárlogisztikai korszerűsítés a csepeli kikötőben

2015. | 12. | 15.

Ghibli Raktárlogisztika Szolgáltató Kft. – Raktárlogisztikai korszerűsítés a csepeli kikötőben c. projektjének projektzárása

A végéhez érkezett a GHIBLI Raktárlogisztika Szolgáltató Kft. kikötői alapinfrastruktúra fejlesztő projektje, melynek megvalósítása 2014. május 8-án indult. A projektjavaslat 56.100.000 Ft összegű, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

A KÖZOP-4.7.0-15-2015-0032 azonosító számon nyilvántartásba vett pályázat az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése és korszerűsítése c. program keretein belül valósult meg, melynek elsődleges célja a kikötői rakodói és tárolási kapacitás fejlesztése/bővítése volt.

A logisztikai/rakodási és raktározási tendenciák olyan irányba mutatnak, hogy egyre nagyobb jelentőséget fog kapni a kikötőt érintő vasúti és belvízi árutovábbítás és intermodális átrakás, amely szükségessé teszi a korszerű rakodási kapacitások alkalmazását.

A GHIBLI Raktárlogisztika Szolgáltató Kft. komplex raktár-logisztikai fejlesztéseket hajtott végre a projektidőszakban, melynek hosszú távú célja a kikötő területén bonyolódó áruszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése, az intermodalitás fokozása volt.

A projekt eredményeként a raktár belső területén új öngyújtóraktár tároló épület kialakítására került sor, tűzjelző rendszerrel együtt, mellyel a rátolási biztonság vált elérhetővé. Új ügyfélparkoló került kialakításra, mellyel a belső teherfogalom biztonságosabb vezetése valósulhatott meg, a külső raklaptároló kialakításával a raklapok rendezett, és biztonságos tárolása valósulhatott meg.

A projektnek köszönhetően új polc- és állványrendszerek kerültek telepítésre, melyekkel a raktári tárolás optimalizálódott. A mérlegbéka és vonalkód-leolvasó beszerzésével a folyamatszervezett logisztikai kiszolgálás korszerűsödött. A 2 db 2t-ás és az 1 db 5t-ás palettaszállító targonca, valamint a 2 db 2-t-ás és 1 db 5-ás homlokvillás targonca beszerzését a növekvő áruforgalom indokolta.

A GHIBLI Raktárlogisztika Kft. a projekt megvalósítására 74,91 %-os mértékű, 56.100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A fejlesztés a Magyar Állam, valamint az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető:

GHIBLI Raktárlogisztika Kft., 1211 Budapest, Petróleum u. 2.
Dürr-Vízhányó Andrea, projektkoordinátor
Tel.: +36-1/801-8600
E-mail: vizhanyo.andrea@ghibli.hu